VARIATIILE DIURNE ALE VITEZEI VANTULUI IN ZONA PODISULUI CENTRAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Autor/autori: Conf. dr. ing. Ion SOBOR, Conf. dr. ing Andrei. CHICIUC, Ing Ana. AZAROV, Ing., MSc Vasile RACHIER (Republica Moldova)

Rezumat: Seriile de date despre vant masurate in zona centrala a Republicii Moldova pe parcursul a doi ani in stratul limitrof, cuprins intre 10 si 60 m deasupra solului, au fost procesate si s-au determinat caracteristicile vitezei si directiei vantului. Sunt prezentate vitezele medii lunare pentru un an si doi ani, variatiile diurne ale vitezei vantului la diferite inaltimi pentru diferite perioade: un an, doi ani si sezoniere. Cele mai mari viteze medii ale vantului au fost inregistrate iarna, cele mai mici – vara. Cu cat inaltimea deasupra solului este mai mica cu atat mai pronuntate sunt varatiile diurne ale vitezei vantului. S-a constatat o tendinta evidenta: odata cu cresterea inaltimii se modifica caracterul variatiei diurne – are loc o deplasare a vitezelor maximale spre orele de seara-noapte.

Cuvinte cheie: energie eoliana, viteza vantului, variatii diurne, directia vantului. Distributia Weibull.


Abstract: Measured wind data series in the central area of Republic os Moldova over two years in the 10-60 m layer above ground level were processed and wind speed and direction characteristics were determined. Monthly average speeds are given for one year and two years and diurnal variations of wind speed at different heights for different periods: one year, two years and 4 seasons. The highest average wind speeds were recorded in winter, the lowest - in the summer. As the height of wind measurements above ground level increases the diurnal variation of the wind speed decreases. There was a clear trend: with increasing height changes character diurnal variation - there is a maximum speed shift towards evening and night hours

Keywords: wind energy, wind speed, diurnal variation, wind direction, Weibull distribution

 

DOWNLOAD PDF