HARDWARE USED FOR REALISTIC RENDERING IN VIRTUAL WORLD OF INDUSTRIAL VIRTUAL MODELS WITH PHYSICAL PROPERTIES

Autor/autori: Inf. Catalin Constantin MOLDOVAN, PhD., Prof. Eng. Eur Ing Ionel STARETU, PhD.

Rezumat: In aceasta lucrare se prezinta o introducere a celor mai avansate arhitecturi ale sistemelor hardware folosite pentru accelerarea grafica, care, in prezent, sunt folosite in domenii variate, cum ar fi: industria jocurilor, simulari sau in cercetare. Se realizeaza o comparatie a vitezelor GPU si de procesor a doua dintre cele mai avansate placi grafice. De asemenea, sunt prezentate stagile de programare numite "shaders", folosite pentru procesare grafica in vederea optimizarii lucrului pe o imagine de date. Evaluarea performantei este bazata pe ideea de a folosi aceeasi implementare a unui algoritm [19] folosind doua abordari diferite, prima fiind abordarea care foloseste o unitate de procesare grafica, iar cea de-a doua abordare, de a folosi unitatea centrala utilizand doua imagini cu rezolutie diferita.

Cuvinte cheie: procesarea imaginilor, unitate de procesare grafica, modelarea obiectelor virtuale


Abstract: This paper presents an introduction of the most advanced arhitectures, as the date when the article is presented, of hardware systems developed for graphical acceleration, used in various domains like games industry, graphical simularion or research. A comparation of GPU clock spead and stream processors of the most two advanced graphical cards. Also it presents the programatic stages called „shaders” used for processing unit to optimize the work on a image data. The performance evaluation is based on the idea to use the same algorithm implementation [19] using two different approaches, the first one consists of using the graphical processing unit and the second one, is to use control processing unit on two images of different resolution.

Keywords: image processing, shape recognition, modeling virtual objects

 

DOWNLOAD PDF