POSIBILITATI DE REALIZARE A UNUI RAPORT DE COMPRIMARE VARIABIL PENTRU MOTOARELE CU DISTRIBUTIE PRIN FERESTRE

Autor/autori: Drd. ing. Paul GRIGORE

Rezumat: La stabilirea raportului volumetric de comprimare trebuie avut in vedere faptul ca acesta constituie un factor de fortare a motoarelor, deoarece odata cu cresterea raportului de comprimare creste si randamentul indicat ?i, imbunatatindu-se astfel performantele de dinamicitate si economicitate ale acestora. Sistemul de distributie prin ferestre si camasa rotativa ofera, ca si in cazul conceptului Lotus Omnivore [3], posibilitatea obtinerii unei valori reduse pentru volumul camerei de ardere. Acest lucru se datoreaza in principal eliminarii supapelor. De asemenea, studiul motorului cu distributie prin ferestre in vederea implementarii unei solutii de comprimare variabila, este justificat printr-o metoda relativ simpla, din punct de vedere constructiv, pentru variatia volumului camerei de ardere si implicit al raportului geometric de comprimare.

Cuvinte cheie: raport de comprimare variabil VCR, distributie prin ferestre, camasa rotativa.


Abstract: When determining the volumetric compression ratio should be taken into account that this is a factor forcing for an engine because while the compression ratio increases, the indicated efficiency ?i increases, thus improving dynamic and economy performance. Distribution system through slide-valve and rotating cylinder jacket offers as for Lotus omnivore concept [3], the possibility of a reduced value for the volume of the combustion chamber. This is mainly due to the elimination of valves. Also the study of slide-valve distribution engine to implement variable compression ratio is justified by a relatively simple solution, in terms of construction, for changing the combustion chamber volume and hence the geometric compression ratio.

Keywords: variable compression ratio VCR, slide-valve distribution, rotating cylinder jacket

 

DOWNLOAD PDF