FABRICAREA STRUCTURILOR DIN MATERIALE COMPOZITE PENTRU AEROMODELE

Autor/autori: Ing. Traian TOMESCU, Ing. Tudor-Mihai TOMESCU (Germania), Valentin STRAMBU

Rezumat: Lucrarea prezinta unele reglementari ale Federatiei Aeronautice Internationale (F.A.I.) referitoare la aeromodelele radiocomandate din clasa F3B si din clasa F3J, apoi fiind redate operatiiile necesare pentru fabricarea structurilor din materiale compozite ale acestora.

Cuvinte cheie: aeromodel, caracteristici geometrice, caracteristici aerodinamice, materiale compozite.


Abstract: The paper presents some regulations of the International Aeronautical Federation (FAI) on unmaned model airplanes of F3B class and F3J class, then dealing with the steps necessary for manufacturing them using composite materials.

Keywords: model airplane, geometrical characteristics, aerodynamics, composite materials

 

DOWNLOAD PDF