THE SCIENTIFIC CHARACTERISTICS AND THE PRACTICAL SIGNIFICATION OF THE POSSIBLE ECOLOGICAL BIOHAZARDOUS FORMS IN EUROREGION BANAT

Autor/autori: Marcel MATIUTI, Alexandru T. BOGDAN, Denis DIACONESCU, Carmen-Luminita MATIUTI

Rezumat: Banatul este o parte componenta a regiunilor Dunarene. Strategia de dezvoltare si ridicare a competitivitatii economice a Banatului necesita o noua dimensiune a cooperarii bazata pe conlucrarea institutiilor de cercetare, inovare, invatamant. In secolul 21 s-a catografiat harta genomica pentru oameni, taurine, porci si alte specii de animale. Cu ajutorul robotilor si computerelor, laboratoarele de cercetari genetice au facut un pas important. Agricultura Banatului, inclusiv utilizarea tehnologiilor respectoase cu mediul, nu se mai poate face fara existenta laboratoarelor de cercetare performante, mai ales in genetica si biotehnologii. Biotehnologiile puse la punct cu ajutorul acestor cercetari ajuta la descifrarea exacta a mecanismelor fundamentale ale ciclului vietii si limitarea biohazardului genetic. Un alt factor de hazard biologic este reprezentat de Genetically Modified Organisms (GMOs). Principala cale pentru diminuarea efectelor diferitelor tipuri de biohazard este doar prin aplicarea unor tehnologii de inalta performanta care apartin geneticii si nanotehnologiilor, iar pentru viitor, picotehnologiilor.

Cuvinte cheie: bioluminiscenta, biohazard, genom, metabolomic, etnozootehnie


Abstract: The development strategy for raising economic competition in Banat requires a new dimension of cooperation based on the research and educational institutions working together. In the 21st century we already have genome mapping for humans, cattles, horse, pig and other animal species. The robots and computers in the genetic research labs are an important step ahead. Agriculture in Banat, including the nature-friendly technologies, cannot be done or utilized without certain well equipped research labs, especially in the case of genetics and biotechnologies. The biotechnologies used for this research help to decipher the fundamental mechanisms of the life cycle and to limit the genetic biohazard. Another factor of the biological hazards is represented by the Genetically Modified Organisms (GMOs). The main way to diminish the effects of the different types of biohazard can be accomplished only by applying some high performance technologies which belong to genetics and to nanotechnologies and, in the future, to picotechnologies

Keywords: bioluminescence, biohazards, genomics, metabolomics, ethnozootechny

 

DOWNLOAD PDF