THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A STREET LIGHTING CONTROL SYSTEM USING A 802.11 COMMUNICATION PROTOCOL: A CASE STUDY

Autor/autori: Eng. Alexandru LAVRIC PhD S, Prof. Eng. Valentin POPA PhD

Rezumat: In aceasta lucrare este prezentata proiectarea si implementarea unui sistem de control al iluminatului stradal care are la baza un protocol de comunicatie 802.11 de tipul Wi-Fi. In cadrul sistemului este aleasa o modalitate de control al iluminatului la nivel de zona. Avantajul implementarii unui astfel de sistem consta in obtinerea unor costuri de implementare mult mai reduse deoarece numarul de echipamente este mult mai mic, datorat controlului zonal. Dupa instalarea sistemului costurile aferente energiei electrice au fost reduse cu aproximativ 20% realizandu-se astfel economii substantiale.

Cuvinte cheie: controlul iluminatului stradal, sistem, protocolul de comunicatie 802.11, arhitectura de control


Abstract: This paper presents the design and implementation of a street lighting control system that is based on a 802.11 wireless communication protocol. Hence, the system integrates an area control method. The advantages brought by the implementation of such a system mainly consist in the fact that the installation costs are much lower, as the number of devices integrated in the system is substantially reduced, due to the well-defined control area. Following the installation, the energy consumption costs have diminished by approximately 20%, as compared to the previous control system, thus allowing for considerable additional savings.

Keywords: street lighting control, system, 802.11, control network

 

DOWNLOAD PDF