TRAFFIC LIGHT TIMES CALCULATION AND SIMULATE SEMAPHORES FUNCTIONING USING LABVIEW ENVIRONMENT

Autor/autori: Eng. Stefan SILION PhD , Eng. Ana-Maria LOVIN PhD

Rezumat: Lucrarea de fata prezinta implementarea software cu ajutorul mediului de programare grafica LabVIEW, a calculului timpilor de semaforizare dintr-o intersectie si simularea functionarii emafoarelor intersectiei respective. In functie de intensitatea orara a traficului pe fiecare directie de deplasare , programul calculeaza in mod automat timpii pentru fiecare faza de semaforizare si utilizatorul poate vedea in orice moment fiecare faza , ca intr-o intersectie reala.

Cuvinte cheie: LabVIEW , simulare , timpi de semaforizare , intersectie , programare


Abstract: This paper presents the software implementation using LabVIEW graphical programming language, to calculate the time of a traffic light to cross intersections, traffic signals and simulate the operation of this intersection. Depending on the intensity of hourly traffic in each direction of movement, the program automatically calculates the traffic light timings for each of the phases of the traffic light panel simulation and the user can see any phase sequence, just like a real intersection.

Keywords: LabVIEW , simulation , traffic light , intersection , programming

 

DOWNLOAD PDF