RESEARCH ON DECREASING THE COST PRICE FOR THE SYNCHRONOUS HYDROGENERATOR

Autor/autori: Elisabeta SPUNEI, Lauren?iu PADEANU, Florina PIROI (Austria), Ion Piroi, Gheorghe LIUBA

Rezumat: Pretul de cost al unui hidrogenerator este sensibil influentat de parametrii constructivi adoptati sau calculati. Cele mai importante variabile care intervin in proiectarea generatorului sincron destinat microhidrocentralelor, sunt patura de curent, densitatea de curent din infasurarea statorica si marimea intrefierului. In lucrare s-a analizat, influenta variabilelor mentionate asupra costului generatorului sincron, pentru hidrogeneratoare avand aceeasi putere dar cu turatii diferite. Concluziile rezultate ofera informatii esentiale pentru etapa de proiectare a hidrogeneratoarelordestinate MHC.

Cuvinte cheie: generator sincron, turatie, proiectare optimala, cost total, parametri optimi


Abstract: A hydrogenerator’s cost price is considerably influenced by the used and computed design values. The most important parameters in the design of micro hydro power plants synchronous generators are the power blanket, the current density in the statoric winding and the air gap size. In this work we analyze the impact of these parameters on the cost price for a family of hydro power plant synchronous generator where the power is the same but the rotations vary. The conclusions we take offer information essential to the design phase of these micro hydro power plant hydrogenerators.

Keywords: synchronous generato, rotation, optimal design, total cost, optimal parameters

 

DOWNLOAD PDF