THEORETICAL BASIS OF SLIDING CONTACT USED AT THE TRANSFORMERS WITH CONTINUOUS VOLTAGE ADJUSTMENT

Autor/autori: Lecturer Eng. Elena-Daniela OLARIU PhD, Prof. Eng. Dorel CERNOMAZU PhD, Assoc. Prof. Eng. Leon MANDICI PhD

Rezumat: In rola de contact utilizata in cadrul dispozitivului colector de la transformatoarele cu reglaj continuu al tensiunii sub sarcina unde are loc o distributie neuniforma a curentului, rezistenta ohmica a traseului conductor prin aceasta nu se poate calcula cu formula clasica, iar din aceasta cauza, in circuitul inchis format din spira scurtcircuitata de catre rola apare un curent de scurtcircuit, factor determinant pentru producerea unei supraincalziri locale apreciabile, in special in zona punctelor de contact.

Cuvinte cheie: contact alunecator, pierderi, transformator, scurtcircuit


Abstract: In the sliding contact which is used at the transformers with continuously adjustable voltage under load occurs an irregular distribution of current and therefore the ohmic resistance of conductor route through the sliding contact can not be calculated with the classical formula, and in this case, in the closed loop consisting of the spire which is shorted by sliding contact it is produce an short-circuit current, the determining factor for the production of a considerable local overheating, especially in the points of contact

Keywords: sliding contact, losses, transformer, short circuit

 

DOWNLOAD PDF