ADAPTIVITATEA SI ADAPTABILITATEA SISTEMELOR MECATRONICE

Autor/autori: Drd. ing. Alexandru CONSTANTINESCU, Prof. dr. ing. Gheorghe I. GHEORGHE

Rezumat: Adaptabilitatea reprezinta o caracteristica importanta a sistemelor mecatronice permitand o flexibilitate mare, astfel incat sa raspunda rapid la schimbarile de productie. Asigurarea adaptabilitati sistemelor mecatronice presupune asigurarea unei compatibilitati optime a echipamentelor ce intra in alcatuirea diverselor sisteme de productie. Caracteristicile unui sistem mecatronic adaptiv presupun capacitatea de a se interconecta rapid, de a fi implementat usor si de a raspunde prompt la modificarile proceselor din cadrul caruia face parte. In cadrul articolului voi analiza un sistem mecatronic si capacitatea acestuia de a se adapta la diverse variatii de procese

Cuvinte cheie: adaptabilitate, procese, sisteme


Abstract: Adaptability is an important feature of mechatronic systems, allowing great flexibility in order to respond quickly to changes in production. Ensuring adaptability of mechatronic systems involves ensuring optimal compatibility of equipment that make up various systems of production. Characteristics of an adaptive mechatronic system are the ability to quickly connect, to be implemented easily and quickly respond to changes in processes within which it belongs. The paper will analyze a mechatronic system and its ability to adapt to various changes in the processes

Keywords: adaptability, processes, systems

 

DOWNLOAD PDF