MODELAREA CURGERII APEI SUBTERANE PRIN ACVIFERUL CANTONAT IN CALCARELE SARMATIENE DIN DOBROGEA DE SUD

Autor/autori: Asist. dr. ing. Irina MIRCEA

Rezumat: Apele subterane reprezinta un patrimoniu natural, foarte important pentru viata si societate. De aceea este necesara utilizarea rationala a acestora, precum si protejarea impotriva factorilor externi care pot afecta calitatea apei extrase. Cunoasterea evolutiei in timp a sarcinii piezometrice a acviferelor in raport cu modificarea conditiilor de alimentare prin infiltrare, precum si variatia indicatorilor chimici ai apei exploatate prin captari, sunt necesare in vederea stabilirii unui regim de exploatare eficient si a mentinerii unei bune calitati a apei subterane. Pentru a realiza acest obiectiv, in cazul acviferului cu nivel liber din Dobrogea de Sud, s-a folosit modelarea matematica a conditiilor hidrodinamice ale acviferului, prin intermediul programului FeFlow care permite simularea curgerii apelor subterane si a transportului de contaminanti. S-a studiat astfel curgerea apei subterane in doua situatii : in conditiile anului 1983 si in conditiile anului 2010. Rezultatele obtinute pun in evidenta influenta alimentarii de la suprafata asupra acviferului cu nivel liber.

Cuvinte cheie: ape subterane, sarcina piezometrica, indicatori chimici, modelare numerica


Abstract: Groundwater is a natural heritage very important for life and society. It is therefore necessary to their rational use and protection against external factors that may affect the quality of water extracted. Knowing the time evolution of groundwater piezometric levels in response to changes in supply conditions and chemical indicators of water exploited, are necessary to establish an effective operating system and maintain a good quality of groundwater. To achieve this goal, in case of free level aquifer in Southern Dobrogea, used mathematical modeling of hydrodynamic conditions of the aquifer, through the FeFlow that allows simulation of groundwater flow and contaminant transport. Been studied as groundwater flow in two situations: under conditions of 1983 and 2010. Results highlighting the influence of supply from the aquifer free level surfa

Keywords: groundwater, piezometric level, chemical indicators, numerical modeling

 

DOWNLOAD PDF