GRADUL DE INFLUENTA AL PARAMETRILOR UTILIZATI LA DIMENSIONAREA CENTRALELOR DE COGENERARE URBANA CU CICLU MIXT ASUPRA EFICIENTEI ECONOMICE A ACESTORA

Autor/autori: Marius-Costel HOARA, Victor ATHANASOVICI

Rezumat: Acest articol a fost realizat pentru a se arata influenta modificarii in timp a valorilor principalilor parametrii, utilizati in calculele complexe de dimensionare a centralelor de cogenerare cu ciclu mixt TG/TA de mica si medie putere, asupra eficientei economice a solutiei de cogenerare. De asemenea s-a prezentat si influenta preturilor de vanzare a energiei (electrice si termice) asupra valorilor principalelor criterii de analiza economica (VNA, TRA, RIR, rc, TRB, IP, VNAT, C/B, CTA) pentru a se putea realiza ierarhizarea lor in functie de gradul de sensibilizare

Cuvinte cheie: cogenerare de mica si medie putere, ciclu mixt TG/TA, eficienta economica, coeficient nominal de cogenerare optim, dimensionare


Abstract: This article was realized to show the influence of the modification in time of the values of the main parameters used in the complex calculations for sizing of the cogeneration plants with gas and steam turbines combined cycle for small and medium power, over the economic efficiency of the cogeneration solution. Also,it presented the influence of the energy sales prices (electricity and heat) over the values of the main economic analysis criteria (NPV, DPP, IRR, ARR, BPP, PI, TVNA, B/C, TDC) in order to achieve their hierarchy depending on their sensitization degree

Keywords: cogeneration for small and medium power, gas and steam turbines combined cycle, economic efficiency, optimal cogeneration nominal coefficient, sizing

 

DOWNLOAD PDF