PROIECTAREA ASISTATA DE CALCULATOR A STRUCTURILOR DE AVIATIE DIN MATERIALE COMPOZITE CU AJUTORUL CATIA V5 Prezentarea modulului Catia Composite Part Design (CPD)

Autor/autori: Ing. Tudor-Mihai TOMESCU (Germania)

Rezumat: Lucrarea se adreseaza inginerilor proiectanti care doresc sa aprofundeze cunostintele de baza ale softului Catia prin utilizarea modulelor Catia Composite Part Design (CPD). Se presupune cunoasterea prealabila a unuia sau mai multor module de baza ale Catia, in special a modulul de solide Part Design

Cuvinte cheie: proiectare aerospatiala, structura din materiale compozite, Catia Composite Part Design


Abstract: This paper addresses the design engineers who want to upgrade their basic knowledge of Catia software using Catia Composite Part Design (CPD) modules. It requires prior knowledge of one or more basic modules of the Catia, in particular the solids Part Design module

Keywords: aerospace design, composite structure, Catia Composite Part Design

 

DOWNLOAD PDF