SHIFTING SPACES Public Spaces facing new needs and expectations

Autor/autori: Asist. urb. Reinhold STADLER PhDst.

Rezumat: Spațiul public reprezintă în continuare unul din cele mai complexe programe arhitecturalurbanistice ținând cont de faptul că este nevoit să se adapteze și să răspundă nevoilor din ce în ce mai specifice a unei diversități ridicate de utilizatori. Scopul articolului este de a prezenta modul în care principiile de amenajare și intervenție în spațiul public evoluează, împreună cu schimbarea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor. Așadar sunt prezentate pe scurt principiile de bază elaborate de specialiștii în domeniul spațiului public pornind de la studiile lui William Holly Whyte până la cea mai recentă publicație a lui Jan Gehl. Pentru o adaptare la contextul actual, cel de tranziție a spațiului public sunt prezentate trei din tendințele majore în amenajarea și proiectarea a acestuia, și anume: TIC (Tehnologiile de Informare și Comunicare), Urbanismul Pop-Up și Urbanismul Tactic. Ultima parte a articolului descrie succint și evaluează Piața Universității ca și spațiu public. Pentru a exemplifica potențialul noilor tendințe acest segment final prezintă modul în care intervenții de tip Pop-Up sau TIC pot ameliora seminficativ calitatea acestui spațiu public reprezentativ.

Cuvinte cheie: spațiu public, principii de proiectare, tendințe noi, așteptări, nevoi, TIC, urbanism Pop-up, urbanism Tactic


Abstract: Public space is still one of the most complex architectural and urban planning programs due to the fact that it is compelled to adapt and meet the increasingly specific needs of a high diversity of users. The purpose of this paper is to show how the principles of design and intervention in public space evolve with the shifting needs and expectations of its users. Therefore the first part summarizes the basic principles developed by specialists in public space starting from William Holly Whyte's studies to the latest publication of Jan Gehl. In order to adapt to the current context of public spaces in a shifting period, three major trends in development and design of these places, namely: ICT (Information and Communication Technologies) Pop-Up Urbanism and Tactical Urbanism, are presented. The last part of the article briefly describes and evaluates the University Square as public space. To illustrate the potential of new trends, this final segment shows how Pop- Up interventions or ICT can significantly improve the quality of a representative public space.

Keywords: public spaces, design principles, new trends, needs, expectations, ICT, Pop-Up urbanism, Tactical urbanism

 

DOWNLOAD PDF