SPAŢIUL PUBLIC ŞI STRATEGIILE ORAŞELOR COMPETITIVE

Autor/autori: Arh. Liviu IANĂŞI, doctor în urbanism

Rezumat: Într-o lume în plin proces al globalizării, marile oraşe îşi definesc şi redefinesc locul în reţele globale, în timp ce oraşele mici şi mijlocii se re-pozitionează în relaţie cu teritoriile înconjurătoare, dar şi prin raportare la ierarhia globală urbana, dinamica şi complexă. Competitivitatea devine o calitate căutată, construită, re-creată şi mereu îmbogăţită; ea completează încercările de ameliorare a calităţii vieţii în oraşe, atât de importantă pentru locuitori şi vizitatori. În strategiile de dezvoltare urbană, locul unor spaţii publice sigure şi cu personalitate, cu rol în coagularea comunitară, devine tot mai important, investiţia – spaţială, financiară, de creativitate şi de valorificare a identităţii – este tot mai mare, iar rolul de purtător de imagine şi reputaţie este crescut. În acest context este prezentată abordarea problematicii spaţiilor publice în Conceptul Strategic Bucureşti 2035.

Cuvinte cheie: globalizare, strategie urbană, competitivitate, spatiu public, concept strategic, imagine urbană, identitate comunitară.


Abstract: In a globalizing world, large cities are defining and re-defining their roles in global networks, while the small and medium size towns are re-positioning themselves regarding neighboring territories, but also keeping an eye on urban global hierarchy, dynamic and complex. The search for competitiveness becomes crucial – it is built, re-created and permanently improved; it accompanies the improvements in life quality, so important for cities inhabitants and visitors. The urban strategies have a more and more important space and attention for public spaces, safe and personalized ones, responsible for community social coherence. The problematic of public spaces is essential for Bucharest 2035 Strategic Concept – the way the goals, policies and proposed programs are addressing the quest for quality of public spaces is briefly presented

Keywords: globalization, urban strategy, competitiveness, public space, strategic concept, urban image, community identity

 

DOWNLOAD PDF