ECHIPAMENTE ŞI ELEMENTE DE MOBILIER URBAN CE POT CONTRIBUI LA CREAREA UNUI MEDIU RUTIER CARE „IARTĂ”

Autor/autori: Drd. ing. Florentina Alina BURLACU, Drd. ing. urb. Elena Otilia TĂRÎŢĂ CÎMPEANU

Rezumat: Se cunoaște faptul că accidentele de circulaţie au cauze diferite, în funcţie de mediul în care acestea s-au produs. Zonele urbane sunt mult mai complexe decât cele rurale sau extraurbane şi din această cauză în perimetrul lor au loc majoritatea accidentelor rutiere. Metoda cea mai potrivită pentru abordarea accidentelor din aceste zone se referă la tratarea punctelor negre prin diverse măsuri standard de siguranţă rutieră, dând naştere astfel unui nou concept în domeniul siguranţei rutiere: „drumuri care iartă”. Un „drum care iartă" este definit ca fiind un drum proiectat şi construit astfel încât să permită conducătorilor auto să greşească, dar în acelaşi timp consecinţele acţiunilor lor să aibă un impact minim asupra siguranţei, să aibă posibilitatea să se redreseze şi să recapete controlul autovehiculului. Potrivit unui studiu realizat la cererea Direcţiei Rutiere, 57% dintre romani se simt în nesiguranță în trafic, din cauza stării precare a drumurilor și a comportamentului celorlalți participanți la trafic. În această lucrare sunt prezentate măsuri standard de siguranţă rutieră utilizate la nivel mondial, care au dat rezultate foarte bune în ţările avansate. Prin aplicarea unei singure măsuri sau a unui grup de măsuri, putem transforma un punct negru din reţeaua rutieră într-un drum care „iartă“

Cuvinte cheie: siguranță rutieră, accidente rutiere, echipament urban, mobilier urban, mediu rutier, puncte negre


Abstract: It has been determined that traffic accidents have various causes, depending on the environment in which they occurred. Urban areas are more complex than rural or extra urban ones, which is why most accidents occur within their perimeter. Most appropriate method to address accidents in these areas is treating ‘black spots’ through various standard road safety measures, thus giving rise to a new concept in the field of road safety, the so called "forgiving roads". A ‘forgiving road’ is defined as a road that is designed and constructed in order to allow drivers to make errors, while the consequences of their actions have a minimal impact on their safety, by giving them the possibility to recover and to regain control of their vehicle. According to a study commissioned by the Romanian Road Directorate, 57% of Romanians feel unsafe in traffic because of the poor condition of the roads and the behavior of other road users. This paper presents standard measures of road safety used worldwide that have shown very good results in western countries. By applying a single measure or a group of measures the ‘black point’ of a road network can be turned into a ‘forgiving road’

Keywords: road safety, road accidents, urban equipment, street furniture, road environment, black point

 

DOWNLOAD PDF