UTILIZAREA TEHNOLOGIEI ,,PARK AND RIDE”, O POSIBILĂ SOLUŢIE PENTRU ASIGURAREA MOBILITĂŢII DURABILE ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Autor/autori: Asist. dr. ing. Florin Valentin RUSCĂ, Asist. dr. ing. Aura RUSCĂ

Rezumat: Mobilitatea extra-urbană, provenită din exteriorul aglomeraţiei urbane joacă un rol din ce în ce mai important în structura traficului oraşului. Se impune astfel necesitatea de a identifica noi soluţii urbane care să atragă utilizatorii infrastructurilor urbane de transport spre o utilizare a transportului public în comun existent la nivelul aglomeraţiei urbane. Un set de astfel de soluţii îl reprezintă dezvoltarea de noi spaţii de parcare la periferia oraşului în adiacenţa principalelor căi de acces a căror promovare să fie realizată în concordanţă cu o serie de politici tarifare legate de costul parcării, preţul biletelor de transport în comun etc. În lucrare sunt analizate avantajele utilizării tehnologiei ,,park and ride”, cu joncțiune la zonele periferice în raport cu centrul orașului, deservite de infrastructuri de transport public de mare capacitate, în antiteză cu deplasarea exclusivă cu autoturismul personal. Rezultatele pozitive obţinute în cazul implementării soluţiei propuse în vederea obţinerii unei reduceri a solicitării infrastructurii rutiere ce deserveşte o mare aglomeraţie urbană prin promovarea unor forme durabile a mobilităţii rezidenţilor din spaţiul extra-urban demonstrează utilitatea studiului prezentat.

Cuvinte cheie: mobilitate extra-urbană, infrastructuri de transport public, mobilitate durabilă


Abstract: Extra- urban mobility, from peri-urban area have an increasingly role in the structure of city traffic. It requires the need to identify new ways to attract urban transport infrastructure users to use the existing public transport in the urban agglomeration. A set of such solutions is the development of new parking spaces on the outskirts of the adjacent main roads whose promotion is carried out in accordance with a range of pricing policies related to the cost of parking, public transport fares etc. The paper analyzes the advantages of using technology „park and ride” junction in the suburbs, served by public transport infrastructure of large capacity in contrast to the exclusive personal vehicle movement. Positive results for the implementation of the proposed solution in order to obtain a reduction in the application of road infrastructure serving a large urban agglomeration promoting sustainable forms of mobility extra-urban area residents demonstrates the usefulness of the presented study

Keywords: extra-urban mobility, urban transport infrastructures, sustainable mobility.

 

DOWNLOAD PDF