EVALUAREA PERFORMANŢELOR DE SIGURANŢĂ A ELEMENTELOR REŢELEI RUTIERE URBANE

Autor/autori: Ş.l. dr. ing. Dorinela COSTESCU, Prof. dr. ing. Şerban RAICU

Rezumat: Până acum circa două decenii, impactul siguranţei circulaţiei era foarte rar inclus în proiectele traficului urban, deşi costurile sociale ale accidentelor sunt apreciate cvasipretutindeni ca fiind foarte mari. În ultima vreme s-a ajuns la concluzia că siguranţa circulaţiei trebuie să reprezinte un criteriu adiţional în selecţia celor mai bune alternative de planificare urbană. Scopul este de a minimiza a-priori numărul accidentelor în fiecare alternativă de proiectare analizată. De aici decurge necesitatea şi oportunitatea cercetărilor pentru estimarea performanţelor de siguranţă rutieră. Lucrarea prezintă o parte din cercetările realizate de autori asupra siguranţei circulaţiei specifice spaţiului urban, particularizate municipiului Bucureşti. Obiectivul propus a fost dezvoltarea unui set de funcţii care să estimeze, într-o reţea de străzi dată şi o anume mărime şi structură a fluxurilor de trafic, zonele în care riscul de producere a accidentelor este ridicat.

Cuvinte cheie: siguranţă rutieră, funcţii de performanţă a siguranţei, modelarea reţelelor de transport.


Abstract: Even if the social cost of road accidents are cvasi-overall appreciated to be very high, the impact of road safety has been rarely included in urban traffic projects until about two decades ago. The recent studies concluded that the urban road traffic safety must represent an additional criterion in selection of the best planning alternatives. The settled goal is the a-priori minimization of the road accidents number for each analyzed alternative. The paper presents part of research on traffic safety in urban areas and peculiar for Bucharest. The proposed objective is to develop, for given road network configuration and traffic pattern, a set of functions for estimation of areas with high risk of road accident.

Keywords: road safety, safety performance function, transport network modelling

 

DOWNLOAD PDF