CONSIDERAŢII PRIVIND COMPORTAREA PARAPETELOR METALICE DE PROTECŢIE LA IMPACTUL CU AUTOVEHICULE

Autor/autori: Drd. ing. Maria - Adriana CORDOȘ, Prof. em. dr. ing. Mircea BEJAN

Rezumat: Obținerea și dezvoltarea de noi tipuri de proiecte de parapet de protecție semigreu cu raport optim masă specifică/siguranţă rutieră, studierea acestora prin metode de analiză cu elemente finite în scopul identificării elementelor critice și a metodelor de optimizare a produsului, reproiectarea prototipurilor de parapet care au prezentat cele mai bune rezultate respectând recomandările de pe parcursul optimizării și testarea în condiţii reale de impact în poligoane autorizate conform SR EN 1317-2, constituie comandamente majore pentru siguranța circulației autovehiculelor și deservenților acestora.

Cuvinte cheie: parapete, sisteme de reținere rutiere, coliziuni


Abstract: It aimed at developing new types of projects semi-heavy protective parapet with optimum specific mass / road safety, study them by means of finite element analysis in order to identify critical elements and methods to optimize product, redesign prototypes guardrail who presented the best results respecting the recommendations during optimization and testing under real conditions of impact in polygons approved, according to EN 1317-2. Simulation results are presented graphically and interpreted for the two types of road restraint systems, restraint system with caliper + damper and road restraint system with a new caliper

Keywords: parapets, road restraint systems, collisions

 

DOWNLOAD PDF