ANALIZA NUMERICĂ A FORMĂRII ŞI DISTRIBUŢIEI TENSIUNILOR REMANENTE ÎN PIESELE TURNATE

Autor/autori: Ing. Tiberiu LEHENE, Prof. em. dr. ing. Mircea BEJAN

Rezumat: Lucrarea face o analiză a distribuției și valorilor tensiunilor care iau naștere la răcirea unei piese turnate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu, de la temperatura de solidificare la temperatura mediului ambiant. Pentru acest studiu s-a conceput o familie de piese, în formă de placă având prevăzute pe o parte nervuri de rigidizare cu dimensiuni diferite. Utilizând programul de simulare a solidificării și formare a tensiunilor în piesele turnate, NovaFlow&Solid, s-a făcut o analiză a modului de repartizare și a valorilor tensiunilor formate la solidificarea și răcirea pieselor turnate dintr-un aliaj EN AC-Al Si7Mg0,3 turnat în formă din amestec de formare crud și în formă metalică, pentru diferite dimensiuni ale nervurilor prevăzute.

Cuvinte cheie: tensiuni, aliaje, aluminiu, solidificare, turnate.


Abstract: Paper makes an analysis of the distribution and the tensions which take values rise to cooling of castings aluminium-based alloy, at temperature of hardening at ambient temperature. This study was designed as a family of parts, plate-shaped having set out on a part of the stiffening ribs with different sizes. Using the program: rolling back wave simulation and training stresses in castings, NovaFlow & Solid, has done an analysis of how the distribution of stresses and hardening formed upon cooling of castings from an alloy EN AC-Al Si7Mg0,3 cast in the form of training and mixture in metal form, for various sizes of ribs required

Keywords: tensions, alloys,aluminum,solidification, cast

 

DOWNLOAD PDF