PROIECTAREA ŞI REALIZAREA CIORAPILOR PENTRU ALERGARE

Autor/autori: Drd. ing. Corina CIOBANU

Rezumat: Oamenii aleargă pentru diferite motive, unii pentru sănatate, alţii pentru condiţie fizică, pentru eliberarea de stres sau pentru competiţii sportive. În timpul alergării, picioarele sunt solicitate mecanic deoarece susţin şi deplasează greutatea corpului. Acestea, fiind solicitate puternic, se pot alege cu leziuni şi au nevoie de protecţie şi confort corespunzător în timpul desfăşurării activităţii sportive pentru a obţine performanţe [1]. Ciorapii sunt cei care oferă picioarelor protecţie şi un mediu confortabil, uscat şi bine aerisit în interiorul încălțămintei. Un studiu complex asupra picioarelor din punct de vedere al construcţiei anatomomorfologice şi biomecanice, care prezintă informații valoroase privind structura şi funcţiile piciorului, serveşte ca bază pentru optimizarea proiectării ciorapilor, în scopul asigurării confortului şi pentru a preveni apariţia leziunilor, îmbunătăţind performanţele atletului

Cuvinte cheie: atleţi, tipologia piciorului, ciorapi personalizaţi, confort


Abstract: The people run for different reasons, some for health, others for fitness, for stress release or sports competitions. During running, the legs are under stress as supporting and moving the body weight. That strongly requested can choose to injuries and need protection and comfort appropriate during any sports activity to get performance [1]. The socks are those who foot protection and a comfortable provide, dry and well ventilated inside the shoe. Following a comprehensive study of the foot in terms of anatomicalmorphological construction and biomechanical, it provides valuable information on the structure and function of the foot, which serve as a basis for optimization of socks to ensure comfort and to prevent injuries improving athletic performance

Keywords: athletes, typology foot, personalized socks, confort

 

DOWNLOAD PDF