MODEL DEMONSTRATIV PENTRU RECUPERAREA ENERGIEI CINETICE DE ROTAŢIE ÎN ECHIPAMENTELE CU ACŢIONAREA HIDROSTATICĂ

Autor/autori: Dr. ing. Corneliu CRISTESCU, Dr. ing. Cătălin DUMITRESCU, Dr. ing. Radu RĂDOI, Ing. Liliana DUMITRESCU

Rezumat: Articolul prezintă un model hidraulic demonstrativ pentru demonstrarea posibilităţii de recuperare a energiei cinetice de rotaţie care rămâne după realizarea lucrului mecanic util, la un mecanism de rotaţie cu acţionare hidraulică, cu stocarea energiei salvate şi, de asemenea, cu reutilizarea energiei recuperate în faza activă a ciclului următor de lucru. Sunt prezentate schema conceptuală a modelului, principalele componente ale modelului şi, la final, câteva rezultate experimentale care permit nu doar demonstrarea posibilităţii recuperării energiei cinetice de rotaţie, ci şi posibilitatea cuantificării energiei recuperate, prin calcularea online a coeficientului de recuperare. Rezultatele experimentale au confirmat tehnologia şi soluţiile tehnice adoptate pentru recuperarea energiei cinetice de rotatie.

Cuvinte cheie: eficientizare energetică, recuperarea energiei, acţionări hidrostatice, cercetări experimentale


Abstract: The paper presents a demonstrative hydraulic model which aims the demonstration of the possibility to recovery the rotational kinetic energy, which remains after the achieving the utile mechanical work at a rotating mechanisms with hydraulic driving, with the stocking of the saved energy and, also, the reusing it, in the active phases of the next working cycle. There are presented the conceptual schema of the model, the main components and, finally, some experimental results which allows not only to demonstrate the possibility to recovery of the rotational kinetic energy, but, also, the possibility to quantify the recovered energy, by on-line calculation of the energy recovering coefficient. The e results confirm the technology and the technical solutions adopted for the rotational kinetic energy recovery

Keywords: Energy efficiency, energy recovering, hydrostatic drives, experimental research

 

DOWNLOAD PDF