TEXTILE TUBULARE BIFURCATE UTILIZATE ÎN CHIRURGIA VASCULARĂ

Autor/autori: Dr. ing. Alexandra ENE,Dr. ing. Daniela FĂRÎMĂ,Dr. ing. Mihai CIOCOIU,Dr. ing. Carmen MIHAI

Rezumat: Lucrarea cu titlul „Textile tubulare bifurcate utilizate în chirurgia vasculară” prezintă realizări obţinute în cadrul proiectului cu titlul „Biomateriale avansate, cu geometrie variabila şi biofuncţionalitate controlabilă pentru chirurgia generală şi terapii sistemice şi/sau neurologice”, din cadrul programului Parteneriate, 2008-2011. Unul dintre obiectivele acestui proiect a fost obţinerea unei proteze textile pentru arteră venoasă, prin tehnologia clasică de ţesere cu suveică şi prin tehnologia neconvenţională de inserare cu graifăr. În lucrare se prezintă în detaliu diagramele de realizare pentru cele două tehnologii, punându-se în evidenţă avantajele şi dezavantajele fiecăruia dintre produsele obţinute. S-a optat pentru aplicarea tehnologiei neconvenţionale de ţesere, dată fiind productivitatea ridicată a acesteia. Ţesăturile tubulare pentru proteze vasculare au fost realizate la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile-Pielărie, au fost brevetate şi sunt oferite la export.

Cuvinte cheie: ţesere convenţională, ţesere neconvenţională, proteză vasculară, fire sintetice


Abstract: The paper with title “Bifurcated tubular textiles used in vascular surgery“ presents the achievements of the project “Advanced biomaterials with variable geometry and controllable biofunctionalitate for general surgery and systemic therapies and / or neurological“ within the Partnership, 2008-2011. One of the goals of this project was to obtain a textile prosthetic for venous artery through the weaving classic and unconventional technology with needle insertion. It presents in detail, the diagrams for the two technologies, putting into evidence the advantages and disadvantages of each of the products obtained. Was chosen to apply unconventional weaving technology, given its high productivity. The tubular woven for vascular prostheses, were conducted at the National Research Institute for Textile and Leather Bucharest, Romania and were patented and are offered for export

Keywords: conventional weaving, unconventional weaving, vascular prosthesis, synthetic yarns

 

DOWNLOAD PDF