CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND CARACTERISTICILE DE CONFORT ALE TRICOTURILOR DESTINATE CIORAPILOR SPORT

Autor/autori: Drd. ing. Corina CIOBANU, Dr. ing. Daniela FĂRÎMĂ

Rezumat: Scopul final al cercetărilor privind confortul la purtare îl constituie îmbunătăţirea calităţii vieţii purtătorului. În cazul sportului de performanţă, îmbrăcămintea trebuie proiectată astfel încât să contribuie la obţinerea performanţei sportivului. În acest sens, asigurarea confortului este o cerinţă esenţială, din partea sportivilor. Cercetările din prezenta lucrare vizează determinarea şi analiza caracteristicilor de confort ale unor structuri tricotate, destinate ciorapilor pentru sportul de performanţă. Aceste tricoturi sunt realizate din fire de bumbac, poliamidă, poliester. Caracteristicile de confort analizate sunt permeabilitatea la aer, permeabilitatea la vapori, izolaţia termică, porozitatea. Se analizează de asemenea influenţa porozităţii asupra valorilor obţinute pentru caracteristicile de confort, stabilindu-se ecuaţiile de regresie ale acestora

Cuvinte cheie: tricoturi, permeabilitate la aer, permeabilitate la vapori, izolaţie termică, porozitate, ecuaţii de regresie


Abstract: The final purpose of research on the wearing comfort is to improve the quality of life of the wearer. In the case of performance sports, the clothing must be designed so as to contribute to the athlete's performance. In this respect, ensuring of comfort is an essential requirement of the athletes. The research from this paper aims to determine and analyze the characteristics of comfort of knitted structures, designed for sport socks. These knits are made from cotton yarns, polyamide yarns, polyester yarns. The comfort features analyzed are air permeability, vapor permeability, thermal insulation, and porosity. It also examines the influence of porosity on the values obtained for the comfort features of fixing the regression equations

Keywords: knitting, air permeability, water vapor permeability, thermal insulation, porosity, regression equations

 

DOWNLOAD PDF