INGINERIA ADAPTRONICĂ – ȊN SPRIJINUL DEZVOLTĂRII COMPETITIVE A INDUSTRIEI INTELIGENTE

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Gh. Ion GHEORGHE

Rezumat: Lucrarea știinţifică prezintă „ingineria adaptronică” în sprijinul dezvoltării competitive a industriei inteligente, având la bază noile cunoştinţe tehnice şi tehnologice avansate, integrate în structuri de sisteme şi sisteme de sisteme inteligente şi hiperinteligente

Cuvinte cheie: adaptronică, sisteme inteligente, tehnologii avansate


Abstract: The scientific paper presents “adaptronic engineering” aimed at aiding the competitive development of the intelligent industry based on the new advanced technical and technological know-how, integrated in structures of systems and systems of intelligent and hyper-intelligent systems

Keywords: adaptronic, intelligent systems, advanced technologies

 

DOWNLOAD PDF