CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA SISTEMELOR DE AERARE CU RANDAMENTE DE OXIGENARE SUPERIOARE

Autor/autori: Ioana Corina MOGA, Gabriel PETRESCU, Florina PRICOP, Răzvan SCARLAT, Vlad DUMITRU, Elena Laura MOGA

Rezumat: Procedeul de epurare de tip MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) are ca elemente centrale mici piese din plastic care se află în continuă mişcare în interiorul bazinelor aerobe. Proiectarea echipamentelor/reperelor suplimentare, precum sistemele de aerare, difuzorii de aer sau alte componente ale bazinelor aerobe constituie elemente esenţiale pentru buna funcţionare a sistemului de epurare în ansamblu. În lucrarea de faţă se prezintă rezultatele obţinute în urma cercetărilor experimentale elaborate în vederea determinării randamentului de oxigenare pentru câteva sisteme de aerare

Cuvinte cheie: epurare biologică, ape uzate, oxigenare, transfer masă


Abstract: The MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) biofilm technology is based on specially designed plastic biofilm carriers or biocarriers that are suspended and in continuous movement within a tank or reactor of specified volume. The design of associated aerators, grids, sieves, spray nozzles and other integral parts to the reactor is also of great importance in making up the system as a whole. That is way this paper presents experimental researches in order to determine the efficiency of several aeration system

Keywords: biological treatment, wastewater, oxygenation, mass transfer

 

DOWNLOAD PDF