CERCETĂRI REALIZATE CU INSTALAŢIA PENTRU USCAREA FÂNULUI PRIN VENTILARE CU AER RECE SAU CALD - IVF

Autor/autori: Dr. ing. Ancuţa NEDELCU, Dr. ing. Lucreţia POPA, Dr. ing. Radu CIUPERCĂ

Rezumat: Calitatea şi volumul furajelor conservate sub formă de fân sunt influenţate de gradul de mecanizare a procesului tehnologic şi de efectul factorilor climatici asupra plantelor în timpul procesului de uscare în câmp şi în depozite. Pentru reducerea pierderilor calitative şi cantitative, datorate expunerii îndelungate la factorii atmosferici în timpul uscării pe mirişte, INMA – Bucureşti a efectuat cercetări aplicative care au condus la realizarea unei instalaţii pentru ventilarea fanului vrac cu aer rece sau încălzit în captatoare solare asamblate sub forma unui panou

Cuvinte cheie: fân, uscare, ventilare, instalaţie, panou solar


Abstract: The quality and volume of preserved feed as hay are influenced by the level of mechanization and technological process with the influence of climatic factors on plants during the drying process in the field and in storage. In order to reduce qualitative and quantitative losses due to long exposure to weather during drying on stubble, INMA Bucharest has conducted applicative researches which led to the construction of an installation for loose hay ventilation with cold or heated air in solar collectors assembled as a panel form

Keywords: hay, drying, ventilating, installation, solar panel

 

DOWNLOAD PDF