INSTRUMENTE SOFTWARE ORIGINALE FOLOSITE CA INTERFEŢE ÎN CADRUL MODELELOR HIBRIDE DIN INGINERIA MECANICĂ

Autor/autori: Emil M. OANȚĂ, Cornel PANAIT, Tiberiu AXINTE,Anca-Elena DĂSCĂLESCU

Rezumat: Fenomenele complexe pot fi studiate folosind diferite tipuri de modele: analitice, numerice și experimentale. Utilizarea tuturor acestor tipuri de studii într-un anumit proiect înseamnă folosirea celor mai eficiente caracteristici ale fiecărei metode sau ale fiecărui model pentru a avea rezultate relevante și precise. Dacă aceste studii pot fi integrate într-un plan de cercetare de nivel înalt, rezultă că putem concepe și dezvolta un model hibrid. Multe dintre modelele hibride necesită procese iterative, iar o buclă poate include mai multe tipuri de studii. Acesta este motivul pentru care utilizarea eficientă a unui concept de modelare hibridă necesită instrumente software pentru procesarea datelor, pentru conversia și transmiterea lor între diferitele tipuri de studii. În acest caz, integrarea cunoștinţelor se poate face cu ușurinţă, dacă sunt dezvoltate interfeţe software originale. Lucrarea prezintă câteva dintre ideile folosite în proiectele noastre de cercetare din ultimii 25 de ani

Cuvinte cheie: model hibrid, interfaţă software originală, necesităţi privind organizarea datelor, exemple


Abstract: Complex phenomena may be studied using different types of models: analytical, numerical and experimental. The use of all these types of studies in a given project means to employ the best features of each method or model in order to have relevant and accurate results. If the studies may be deeply integrated in a research high level plan, we can conclude that a hybrid model may be conceived and developed. Many hybrid models require iterative processes, where a loop may include several types of studies. This is why the effective use of a hybrid modeling concept requires software instruments which process data, convert and send the results between the different types of studies. In this case, knowledge integration may be easily done if original software interfaces are developed. The paper presents some of the ideas used in our research projects over the past 25 years

Keywords: hybrid model, original software interface, data management requirements, examples

 

DOWNLOAD PDF