UTILIZAREA TEHNOLOGIEI RECIRCULANTE ÎN CADRUL UNUI SISTEM-PILOT DE MARICULTURĂ LA LITORALUL ROMÂNESC

Autor/autori: Ing. Silviu IONIȚĂ, Dr. Victor NIȚĂ, Dr. ing. Valodia MAXIMOV,Dr. ing. Tania ZAHARIA

Rezumat: Sistemele recirculante folosite în cercetarea și producţia acvatică constituie o importantă alternativă la maricultura tradiţională, realizată în mare deschisă. Acestea sunt deosebit de atractive și în zonele geografice în care dezvoltarea mariculturii în mare deschisă este limitată datorită condiţiilor specifice. În urma tratării și reutilizării apei de mare, sistemul recirculant folosește o cantitate mult mai mică de apă, efluenţii eliminaţi nu constituie un pericol de contaminare pentru mediul marin, eliminând totodată și riscul major cauzat de furtunile puternice. Creșterea vietuiţoarelor marine, în condiţii de mediu controlate, reprezintă o preocupare constantă a INCDM „Grigore Antipa“ Constanţa. Lucrarea de faţă prezintă sistemulpilot de maricultură al INCDM, bazat pe tehnologia recirculantă, dezvoltat în cadrul unui proiect finanţant de UEFISCDI prin PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE” (2008-2010) și completat și îmbunătăţit ulterior de către institut.

Cuvinte cheie: maricultură, sistem recirculant, efluenţi


Abstract: Recirculating systems used in aquatic research and production are a viable alternative to traditional open-sea mariculture. They are also very attractive in areas where open-sea mariculture is limited due to specific geographic conditions. As a consequence of treating and re-using seawater, the recirculating system uses a smaller amount of water, the effluents discharged are no threat of contamination for the marine environment, also removing the major hazard caused by strong sea storms. The rearing of marine living resources in controlled environments is one of NIMRD’s constant concerns. This paper describes NIMRD’s first pilot-system for mariculture based on the recirculating technology, developed within a project funded by UEFISCDI (Executive Agency for Higher Education Research Development and Innovation Funding) through Program 4 “Priority Areas Partnerships” (2008-2010) and subsequently complemented and improved by the Institute

Keywords: mariculture, recirculating system, effluents

 

DOWNLOAD PDF