INSTALAŢIE MAGNETOMETRICĂ VECTORIALĂ PENTRU STUDIUL MODELELOR FIZICE NAVALE

Autor/autori: Prof. dr. Octavian BALTAG, CS III dr. ing. Georgiana MARIN-ROȘU,Ș.l. dr. Doina COSTANDACHE, dr. bioinginer Carmina Miuța RĂU

Rezumat: Lucrarea prezintă o instalaţie magnetometrică destinată caracterizării unor obiecte fizice prin măsurarea amprentei magnetice. Instalaţia este compusă dintr-un sistem triaxial de bobine Helmholtz de mari dimensiuni, și două magnetometre triaxiale cu ferosondă saturabilă. Sistemul permite controlul câmpului magnetic ambiental și aplicarea unor câmpuri cunoscute. Explorarea câmpului produs de amprenta magnetică se realizează prin deplasarea modelului fizic studiat și înregistrarea simultană a celor trei componente ortogonale

Cuvinte cheie: câmp magnetic, amprenta magnetică, bobine Helmholtz, magnetometrie, modelare fizică


Abstract: This paper presents a magnetometric installation designed for characterization of physical objects by measuring the magnetic signature. The system is composed of triaxial Helmholtz large coils and two triaxial fluxgate magnetometers. The system allows control of the ambiental magnetic field and application of known fields. Exploration of the magnetic field produced by the magnetic signature is achieved by moving the physical model studied and the simultaneously recording of the three orthogonal components

Keywords: magnetic field, magnetic signature, Helmholtz coils, magnetometry, physical modeling

 

DOWNLOAD PDF