UTILIZAREA MODELELOR FIZICE ÎN ANALIZA AMPRENTEI MAGNETICE NAVALE

Autor/autori: CS ing. Georgiana MARIN ROȘU, Prof. dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU,Prof. em. dr. Octavian BALTAG

Rezumat: Lucrarea prezintă studiul amprentei magnetice a unei nave particulare prin utilizarea unui model la scara 1:100. Modelul este mai întâi analizat prin prisma criteriilor de similitudine fizică și geometrică. Instalaţia de măsură este alcătuită dintr-o cameră ecranată înconjurată de un sistem triaxial de bobine Helmholtz, un sistem de compensare automată a câmpului magnetic exterior și o platformă cu mobilitate în plan orizontal. Au fost realizate măsurători de amprentă magnetică în plan orizontal sub corpul modelului de navă, la adâncimea de referinţă. O parte din rezultate au fost comparate cu un set de măsurători efectuate pentru nava propriu-zisă

Cuvinte cheie: amprentă magnetică, magnetometru, model fizic la scară, similitudine


Abstract: This paper presents the study of a particular ship regarding its magnetic signature by employing a physical model at scale 1:100. The model is firstly analyzed in terms of physical and geometric similarity criteria. The experimental setup is mainly comprised of a shielded room surrounded by a triaxial Helmholtz coil system, an automatic compensation system,and a mobile platform moving horizontally. There were performed triaxial measurements of the model’s magnetic signature, in horizontal plane below the model ship’s hull at reference depth. Some of the results were compared to a set of measurements performed on the original ship

Keywords: magnetic signature, magnetometer, physical scale model, similarity

 

DOWNLOAD PDF