GEOGRILE BIODEGRADABILE

Autor/autori: Drd. ing. Maria Iuliana BÎRLIBA

Rezumat: O soluţie de actualitate care răspunde direcţiei strategice de cercetare, dezvoltare și inovare pe plan naţional și european este folosirea de elemente textile cu valoare adăugată în componenţa unor articole/produse tehnice destinate protecţiei mediului înconjurător. Elementele textile pot interveni în protecţia mediului înconjurător fie ca suport pentru alte componente cu funcţionalitate definită, fie ca element activ funcţional, sau suport și rol funcţional. Împădurirea este parte a Programului Naţional pentru a mări suprafaţa acoperită cu vegetaţie forestieră și aplicarea de măsuri integrate de combatere a secetei, deșertificării și a degradării terenurilor prin eroziune. Înainte de împădurirea terenurilor degradate acestea trebuie consolidate/întărite prin utilizarea de geogrile. Geogrilele biodegradabile sunt structuri plate deschise, făcute din polimeri biodegradabili. Structura este rezistentă la tracţiune și se poate face prin extrudare, lipire sau perforate. Deschiderile sunt mai mari decât componentele, de 1 până la 10 cm, pentru a permite pătrunderea materialelor cu care vin în contact.

Cuvinte cheie: geogrile biodegradabile, împădurire, dezvoltare sustenabilă


Abstract: A topical solution that responds to the strategic research, development and innovation at national and European level is the use of value-added textile elements in the composition of articles / technical products for environmental protection. Textile elements may intervene in environmental protection or as support for other functional components defined as either functionally active element, or support and functional role. Afforestation is part of a National program to increase the area covered with forest vegetation and application of integrated measures to combat drought, desertification and degradation through erosion trains. Before afforestation of degraded land must reinforcer the land by used biodegradable geogrids. Biodegradable geogrids are open flat structure, made by biodegradable polymer. The structure is resistant to traction and can be made by extrusion, bonding or punched. The openings are larger than the components, of 1 to 10 cm, in order to allow the penetration of the materials with which they come into contact.

Keywords: biodegradable geogrids, afforestation, sustenable development

 

DOWNLOAD PDF