STAŢIE DE MĂSURARE DATE OCEANOGRAFICE DE MEDIU

Autor/autori: Ing. Gabriel GANEA, Dr. ing. Simion NICOLAEV, Ing. Victor COSTENCU,Ing. Marius MEDELCU, Ing. Adrian NICULESCU

Rezumat: Ca operator naţional, INCDM are în responsabilitate colectarea datelor de monitoring fizico-chimic la litoralul românesc al Mării Negre. Construirea estacadei pietonale din staţiunea Mamaia a oferit oportunitatea amplasării unei platforme de măsurare automate, cu transmitere permanentă a datelor. Această staţie permite îmbogăţirea fondului de date oceanografice şi de mediu, permiţând valorificarea superioară a seturilor de date existente. Staţia realizată are următoarele caracteristici: amplasament: 44° 13' 54,034''N, 28° 38' 3,246''E; transmiterea datelor: legătură wireless cu INCDM; parametri măsuraţi (în prezent): viteză şi direcţie pentru vânt, temperatură, salinitate, pH, oxigen dizolvat, clorofilă, turbiditate pentru apă; viteza şi direcţia curentului apei. Sunt în curs de implementare: temperatura aerului şi presiunea atmosferică

Cuvinte cheie: măsurări oceanografice, monitoring marin, oceanografie operaţională


Abstract: As a national operator, INCDM has the responsibility of collecting physicochemical monitoring data at the Romanian Black Sea shore. Construction of pedestrian walkway in the Mamaia resort offered the opportunity for locating an automatic measuring platform, with continuous data transmission. This station allows enriching oceanographic and environmental data fund, allowing a better use of existing data sets. The station has the following features: location: 44° 13' 54,034''N, 28° 38' 3,246''E; data transmission: wireless connection with INCDM; currently measured parameters: speed and direction for wind, temperature, salinity, pH, dissolved oxygen, chlorophyll, turbidity water; water current speed and direction. Under implementation: air temperature and atmospheric pressure

Keywords: oceanographic measurements, marine monitoring, operational oceanography

 

DOWNLOAD PDF