ECHIPAMENT SPECIAL UTILIZABIL ÎN AERONAUTICĂ. RISC EXPERTAL – STUDIU DE CAZ

Autor/autori: Dr. ing. D. POPA, Dr. ing. M. M. CODESCU, A. POPA

Rezumat: În industria aeronautică, proiectanţii de echipamente speciale și de avionică trebuie să ţină cont de protecţia personalului navigant și tehnic având în vedere frecvenţele utilizate pentru echipamentele de radio și radiolocaţie de la bord. De asemenea, amplasarea acestor echipamente la bordul aeronavei trebuie realizată astfel încât să aibă “vizibilitate” pentru undele radio și de radiolocaţie, dar în același timp să nu interfereze între ele sau cu alte echipamente de la bord – fenomen ce poate duce la alterarea informaţiei furnizate de echipament și la problematici ce pot deveni semnificative la bord în anumite condiţii (perturbaţii în utilizarea radarului meteo, radioaltimetrelor, radiocompaselor etc). În acest sens, pe lângă proiectarea și construcţia echipamentelor de bord ce respectă normele de compatibilitate electromagnetică, pentru a crește performanţele echipamentelor de la bord se poate folosi scutul electromagnetic de diferite dimensiuni și flexibilităţi, care va atenua unda de radiolocaţie cu aproximativ 25 dB, atât la emisia de pe aeronavă, cât și la protecţia acesteia pentru frecvenţe cuprinse intre 3 si 16 GHz.

Cuvinte cheie: echipamente aeronautice, radiolocaţie, risc, atenuare, scut electromagnetic


Abstract: In aeronautics , designers of special equipment and avionics must take into account the protection of pilots, passengers and technicians, considering frequencies used for radio and radar equipment on board. Also placing such equipment on board aircraft must be done in order to have "vision" for radio and radar waves at the same time, do not interfere each other or with other equipment on board - a phenomenon that can lead to alterations in the information provided by the equipment and the issues that may become significant on board under certain conditions ( perturbations in the use of weather radar, for example). In addition to this board equipment design and construction that respects electromagnetic compatibility standards, to increase the performance of equipment on board can use different size of an electromagnetic shield with different type of flexibility, which will attenuate wave radar with about 25 dB, so the emission of the aircraft and its protection, for frequencies between 3 and 16 GHz

Keywords: aeronautical equipment, radar, risk mitigation, electromagnetic shield

 

DOWNLOAD PDF