TEXTILELE TEHNICE – DIRECŢIE PRIORITARĂ DE DEZVOLTARE A SECTORULUI TEXTILE-CONFECŢII

Autor/autori: Eftalea CĂRPUȘ, Răzvan SCARLAT, Emilia VISILEANU,Alexandra ENE, Carmen MIHAI

Rezumat: Sectorul textilelor tehnice, care a înregistrat tendinţe economice şi de ocupare a forţei de muncă pozitive în UE, este un exemplu de „sector tradiţional” capabil să-şi „redefinească identitatea” conform unui nou model de afaceri, întru totul adaptat nevoilor noii revoluţii industriale (mai inteligent, mai favorabil incluziunii și mai durabil). Sectorul textilelor tehnice asigură o creștere durabilă prin management eficient al mediului, printr-un process social și economic ce are drept scop și îmbunătăţirea vieţii oamenilor

Cuvinte cheie: funcţii adiţionale, soluţii flexibile, sisteme textile


Abstract: The technical textiles sector, that have positive economical and employment tendencies in UE, it is s model as “traditional sector” able to “redefine his identity”, according to a new business model entirely adapted to the nre industrial revolution needs (smarter, more favorable to the inclusion and more sustainable).The technical textiles sector assure a sustainable growth through environment efficient management and through social and economical process, aiming the human life improvement, as well

Keywords: additional functions, flexible solutions, textile systems

 

DOWNLOAD PDF