UTILIZAREA SISTEMELOR AUTOMATE DE ZBOR ÎN SUPRAVEGHEREA INTEGRATĂ A MEDIULUI ZONEI COSTIERE

Autor/autori: R. MATEESCU, D. NICULESCU, E. VLĂSCEANU, Conf, univ. dr. ing. Ichinur OMER

Rezumat: Utilizarea sistemelor miniaturale de zbor fără pilot, pe lânga constrângerile fizice și financiare, prezintă o serie unică de provocări. Pe de o parte, dimensiunea și greutatea, iar pe de altă parte puterea motoarelor și autonomia de zbor, sunt limitări care fac ca utilizarea modelelor de aeronavă UAV (unmaned aerial vehicle) adecvate utilizării în monitoringul costier, în special în cartarea de înaltă rezoluţie în cadrul sistemelor de georeferenţiere directă (DG), să fie foarte costisitoare. Evoluţia rapidă a interfaţei mare-uscat la litoralul românesc, pentru o perioadă de cca. 5 ani, a fost revizuită pe baza măsurătorilor și a tehnicilor de analiză a datelor de teledetecţie satelitară și aeriană, incluzând tehnici de utilizare a dronelor. Astfel, prin analiza complexă a datelor provenind de la diferiti senzori, au fost determinate zonele cele mai vulnerabile ale litoralului românesc

Cuvinte cheie: drone de supraveghere, teledetecţie, georeferenţiere, linia de ţărm, arii vulnerabile


Abstract: Use of the miniature flight systems, despite the physical and financial limitation, presents a series of unique challenges. First of all, the dimensions and weight, and on the other hand, the electric-motor power and flight autonomy, are data which give to the proper use of the UAV (unmanned aerial vehicle) within coastal monitoring, especially high resolution mapping for coastal, a high cost. The shoreline evolution on the northern Romanian littoral, it was revisited based on the measurements and RS and aerial RS data analysis techniques, including UAV's usage technology. Thus, based on the complex analysis of data and information coming from different sensors, the most vulnerable areas along the Romanian it was determinate

Keywords: UAV (unmanned aerial vehicle), remote sensing, shoreline change, vulnerable area

 

DOWNLOAD PDF