TRATAMENTE CU PLASMĂ NON-TERMICĂ PENTRU APLICAŢII DIN DOMENIUL NAVAL

Autor/autori: Conf. univ. Bogdan HNATIUC , Ș.l. dr. ing. Adrian SABĂU, Lector dr. Simona GHIȚĂ, Ș.l. dr. ing. Mihaela HNATIUC Ș.l. dr. ing. Constantin Luois DUMITRACHE, Lector dr. Sabina ZĂGAN

Rezumat: Noile reglementări din domeniul maritim necesită găsirea unor soluţii inovatoare pentru rezolvarea unor probleme fundamentale precum cele legate de fenomenul de Biofouling sau de apa de balast. Ambele probleme amintite necesită utilizarea unor tehnologii care să prezinte o eficienţă ridicată a tratamentului electrochimic și microbiologic, cu posibilităţi de implementare practică, așa cum este cazul tehnologiei bazată pe plasma non-termică, produsă în condiţii de laborator. Dintre diferitele tipuri de descărcări electrice ce pot produce o plasmă non-termică se va prezenta tehnologia GlidArc, care poate fi utilizată pentru cel mai mare volum de soluţie de tratat, precum și unele rezultate microbiologice obţinute prin utilizarea ei

Cuvinte cheie: Biofouling, apă de balast, plasmă non-termică, GlidArc


Abstract: Maritime new regulations require innovative solutions to solve fundamental problems such as those related to the ballast water and the phenomenon of biofouling. Both mentioned problems requires the use of technologies able to provide a highly efficient electrochemical and microbiological treatment, with practical implementation. A such technology is based on non-thermal plasmas, produced in laboratory conditions. Among different types of electrical discharges which could produce non-thermal plasma, it will be presented the GlidArc technology that can be used for the largest volume of solution to be treated and some microbiological results obtained by its use.

Keywords: Biofouling, Ballast Water, Non-thermal Plasma, GlidArc

 

DOWNLOAD PDF