ARTA – O ȘTIINŢĂ, ȘTIINŢA – O ARTĂ

Autor/autori: Prof. univ. dr. Florența Nicoleta MARINESCU

Rezumat: Nimeni nu-și imaginează, atunci când începe să parcurgă drumul marii arte, că, în fapt, pleacă să caute o nouă galaxie. Abia atunci încep calculele cele mai exacte, se fac prognoze și se caută, într-o semiotică densă, adevăruri ce se bazează pe existenţe necunoscute, dar presupuse a fi la îndemână, cu condiţia ca cercetătorul să aibă avizul de a crea, de a surmonta lucruri de necrezut, de nepătruns, de neimaginat. De fiecare dată se folosește de toate simţurile și de toate datele biologice și cognitive. Senzaţiile artistice sunt în fond date fizice, chimice, medicale, biologice, temporale și atemporale. Câtă poezie este într-o ecuaţie grea, încât Bach a îmbrăţisat genul și a construit o arhitectură milenară! Unde începe arta și unde se sfârșește știinţa? Nicăieri!

Cuvinte cheie: artă, știinţa, lumea cunoaște, domeniile artei, cunoaștere absolută, talent, har, calcule, inovare, creaţie, devoţiune, aventură, spectacol, prognoze, consacrare, studii


Abstract: Few of us imagine that if one journeys in search of greater knowledge and discovery of art, he or she should stumble upon a galaxy of information. Only further down this study this individual can quantify or understand a series of elements that add up to artistic creations, or undeniable artistic truths, that for many are easily and wrongly considered "spoon-fed" or easy to comprehend. Search further into this and realize that your artistic being and sense is perfectly in tune with your biology, and it can influence the way your emotional intelligence evolves. Science and art must embrace, like the beauty of that perfect mathematical equation that inspired Bach to build a structure and a foundation that will last for many years to come. Art becomes science. Science becomes art. We need science to aid us in our search. We need to keep on searching for this knowledge.

Keywords: art, science, the people know, the departaments of art, knowledge, talent, gift of God, calculations,innovation, creations, devotion, adventure, show, prognoses, dedication, studies

 

DOWNLOAD PDF