POEZIA ȘTIINŢEI ȘI ȘTIINŢA POEZIEI

Autor/autori: Ing. Dan NOREA

Rezumat: Lucrarea prezintă aspecte comparative între știinţă și artă. În prima parte sunt enumerate calităţi comune necesare în artă și știinţă, cu exemplificări din literatură versus programarea calculatoarelor și cercetări în acest domeniu. În partea a doua este analizată știinţa prozodiei în poezia clasică și genuri de poezie clasică cu formă fixă. Toate exemplele din lucrare provin din experienţa și creaţiile personale ale autorului.

Cuvinte cheie: programare, creativitate, inspiraţie, prozodie, ritm, rimă, metrică, sonet, rondel, glossă, pantum, epigramă


Abstract: The paper presents comparative aspects between science and art. The first part lists the necessary common qualities in art and science, with examples from literature versus computer programming and research in this area. The second part analyzes the science of prosody in classical poetry and classical genres fixed form poetry. All examples of work and creations come from the author's personal experience.

Keywords: programming, creativity, inspiration, prosody, rhythm, rhyme, metric, sonnet, gloss, pantum, epigram

 

DOWNLOAD PDF