SOLUŢII ESTETICE PENTRU RANFORSĂRI

Autor/autori: Valentina POMAZAN, Alexandru POMAZAN

Rezumat: Lucrarea prezintă o analiză a soluţiilor estetice de ranforsare pentru cqteva structuri uzuale. Analiza statică și neliniară pentru structuri metalice sau din panouri îmbinate poate simula zonele critice care ar putea fi ranforsate, pentru optimizarea parametrilor de proiectare. Aplicarea ranforsărilor se poate face cu valenţe estetice dacă se utilizează principii apropiate de de cele întâlnite la structurile naturale. Reţelele Voronoi sunt la baza unor soluţii de calcul atât pentru structuri plane cât și axial simetrice. Sunt prezentate rezultate obţinute în proiectarea structurilor optimizate, utilizând diferite forme de reţele Voronoi anizotropice, având la bază considerente statice și condiţia de mărire a rezistenţei, într-o formulare estetică

Cuvinte cheie: ranforsări structurale, structuri cu pereţi subţiri, analiza cu elemente finite, reţele Voronoi


Abstract: Reinforcement solutions for basic structures as shell s and pannels are presented. Using static and nonlinear analysis results critical zones are exposed and correlations with natural shapes based on Voronoi tesseleations are used to obtain planar and axis-symmetrical optimal solutions are used to build solutions with enhanced aestethic values

Keywords: structural reinforcement, thin walls shell, FEA, Voronoi tesselation

 

DOWNLOAD PDF