STUDIU MORFO-MUZICAL DE TIP ETNOMUZICOLOGIC CU PRIVIRE LA REPERTORIUL DE NUNTĂ AL TĂTARILOR DIN DOBROGEA

Autor/autori: Conf. univ. dr. Mirela KOZLOVSKY

Rezumat: Tradiţiile şi obiceiurile – variate şi numeroase – ale tătarilor din Dobrogea, „inclusiv practicile folclorice, literar-muzicale ale tătarilor şi turcilor din ţara noastră, sunt identice cu practicile tradiţionale ale popoarelor turcice, dar multe nu au nicio bază religioasă, iar altele sunt preluate de la creştini sau originea lor se pierde în negura veacurilor” 1. Nunta reprezintă în fapt un act social, menit să asigure continuitatea speciei şi progresul social. Ceremoniile de căsătorie conţin şi la tătarii dobrogeni rituri de protecţie şi de fecundare, acestea fiind pozitive sau negative (tabuuri), directe sau indirecte

Cuvinte cheie: tătarii din Dobrogea, practici tradiţionale, ceremoniile de căsătorie


Abstract: Traditions and customs – varied and many – of the Tatars in Dobrogea, „including folk practices, literary and musical of the Tatars and Turks in our country are the same as traditional practices of the Turkish peoples, but many have no religious basis, while others are taken from Christians and their origin is lost in the mists of the ages” 1. Wedding is in fact a social act, designed to ensure continuity of species and social progress. Marriage ceremonies of the Tatars in Dobrogea contain protection and fertilization rites, positive or negative (taboos), direct or indirect

Keywords: Tatars in Dobrogea, traditional practices, marriage ceremonies

 

DOWNLOAD PDF