APLICAREA TEORIEI SISTEMELOR LA DEZVOLTAREA DESCRIERII TIPOLOGIEI UMANE DIN DOMENIUL CREAŢIEI

Autor/autori: Prof. dr. ing. Nicolae VASILE

Rezumat: Teoria sistemelor, care are o serie de aplicaţii tehnice, tinde să fie tot mai mult utilizată în domeniul ştiinţelor umaniste şi în artă. Abordarea sistemică a acestora oferă posibilitatea explicării unor fenomene inexplicabile până acum la nivelul calitativ sau chiar cantitativ. Se constată astfel, că aspectul alternativ al multor fenomene tehnice se transferă în explicarea ciclicităţii multor trăiri, creaţii artistice sau filozofice, extinzând ciclitatea spaţială intuită de Lucian Blaga la o evoluţie similară, dar în timp, a mai multor categorii de fenomene

Cuvinte cheie: sistem, tehnică, artă, trăire


Abstract: Systems theory, which has a number of technical applications tends to be increasingly used in humanities and arts. Their systemic approach offers the possibility of explaining some unexplained phenomena in the qualitative or quantitative. It thus appears that alternative aspect of many technical phenomena in explaining cyclical transfer of many experiences, artistic or philosophical works, expanding space cyclicity of Lucian Blaga inferred a similar pattern, but over time, several categories of phenomena.

Keywords: system, technology, art, feelings

 

DOWNLOAD PDF