SPAŢIUL MINKOWSKI ȘI SPAŢIUL TEATRAL

Autor/autori: Drd. Iulian ENACHE

Rezumat: Dacă definim spaţiul ca o exterioritate tridimensională nelimitată, iar timpul ca pe o condiţie a desfaşurării oricărui proces natural, fizic și informaţional, atunci oare timpul și spaţiul au ele un termen conciliant – un termen care să le fie comun? Ar putea fi spaţiul Minkowski suportul acestui dialog ? Este ştiinţa un suport al artei? Forma în spaţiu ar putea să-și ia partea din duratele succesive de timp? Iar aceste durate ar putea găsi posibilitatea de a se răspândi în spaţiu? Căci la asta s-ar putea reduce problema dacă vrem să reunim arta și ştiinţa în obiect – spectacolul teatral. Iată câteva din dilemele la care vom căuta un răspuns.

Cuvinte cheie: Spaţiul Minkowschi, proces informaţional, tridimensionalitate, timp - spaţiu, ştiinţă, artă, spectacol teatral


Abstract: If space was defined as an unlimited tri-dimensional exteriority and time as a condition for the development of any natural, physical and informational process, could there exist a bridging term for them – a term which can describe both time and space? Could Minkowski space be a support for their dialogue? Would science be a support for art? Form in space could be described as its successive increments in time? Furthermore, could these timed increments find any possibility to disseminate themselves into space? This is what it ultimately comes to if we reunited art and science into a single object – the theatrical performance. Here are several dilemmas the present paper aims to answer

Keywords: Minkowski space, informational process, tri-dimensional, time-space, science, art

 

DOWNLOAD PDF