ŞTIINŢA TEHNICILOR TRADIŢIONALE ALE GRAVURII ŞI ARTA CONTEMPORANĂ

Autor/autori: Lector univ. dr. Anca BOERIU

Rezumat: Stiinţa artistului de a imagina şi de a comunica reprezintă pentru acesta un mod de existenţă. Metodele de lucru pe care artistul vizual le poate utiliza pentru exprimarea conceptelor reprezintă uneltele de care se poate ajuta, iar arta contemporană foloseşte o varietate de modalităţi şi tehnologii de lucru moderne. Revenirea la tehnicile tradiţionale ale gravurii nu neagă tendinţele din arta contemporană, din contră, reuşeşte să aducă un plus de creativitate în exprimarea artistului. Acest text se doreşte o susţinere a ideii potrivit căreia gravura este un gen artistic în sine, a depăşit stadiul de tehnică de multiplicare şi va aduce în discuţie două tehnici ale gravurii care, prin posibilităţile de exprimare pe care le dezvoltă, au recăpătat o importanţă majoră în peisajul vizual contemporan

Cuvinte cheie: gen artistic, gravură


Abstract: The science of the artist to imagine and communicate represents a way of existence. The working methods that a visual artist may make use of them for expressing concepts represents the tools that can help the contemporary art, uses a variety of ways modern working technologies. Return to traditional techniques of etching does not dispute trends in contemporary art, on the contrary, it manages to bring a plus for the artist's creativity in the expression. This text is meant to support the idea according to which engraving is a genus artistic in itself, beyond the stage of multipliyng technique and brings up for discussion two techniques of etching which, through the scope of expression they are developing have regained a major importance in the landscape contemporary visual

Keywords: artist, echting

 

DOWNLOAD PDF