INTERFERENŢE CONCEPTUALE ÎNTRE INGINERIE ŞI FILOZOFIA LUI LUCIAN BLAGA

Autor/autori: Dr. ing. Corneliu CRISTESCU

Rezumat: Lucrarea prezintă o încercare de a identifica elemente comune ale ingineriei şi filozofiei, de interferenţă a acestora, avănd la bază sistemul filozofic creat de Lucian Blaga. Pornind de la definiţiile filozofiei, pe baza documentării asupra arhitecturii, conceptelor şi ideilor filozofiei lui Blaga, s-au identificat atât baza şiinţifică comună, cât şi similitudini de gândire, reprezentare şi conceptualizare a realităţii, dar şi metode de cunoaştere asemănătoare, inclusiv întâlnirea cu misterul creaţiei şi revelarea acestuia în inginerie, stiut fiind ca filozofia lui Lucian Blaga este o filozofie a misterului

Cuvinte cheie: filozofie şi ştiinţă, ştiinţă şi creaţie, inginerie, filozofie şi artă, inginerie şi artă


Abstract: This paper presents an attempt to identify common elements of engineering and philosophy, their interference, based on philosophical system created by Lucian Blaga. Starting from the definitions of philosophy, after a large documentation regarding the architecture, the concepts and the ideas of the Blaga's philosophy, were identified both the common şiinţifică base and similarities of thought, representation and conceptualization of reality and similar knowledge methods, including meeting with the mystery of creation and revealing of the mystery in engineering, knowing that Lucian Blaga's philosophy is a philosophy of the mystery

Keywords: philosophy and science, science and creation, engineering, philosophy and art, engineering and art

 

DOWNLOAD PDF