CÂNTUL LIRIC VOCAL, O ȘTIINŢĂ A EXPRESIVITĂŢII ARTISTICE UMANE

Autor/autori: Asist. univ. dr. Radu Corneliu FĂGĂRĂȘAN

Rezumat: Arta vocală a avut la bază tratate știinţifice după care s-a ghidat. În secolul al XVIII-lea s-au pus bazele cântului liric vocal, iar toate aceste tehnici au fost incluse pentru prima dată într-un tratat știinţific (1723) de către compozitorul și cântăreţul castrat Pier Francesco Tosi. Primii beneficiari ai artei lirice vocale, știinţific enunţate, au fost faimoșii cântăreţi castraţi. Exemplificarea artei cântului liric vocal o voi descrie prin documentaţie avizată, referitoare la vocile fenomen ale cântăreţilor castraţi

Cuvinte cheie: artă, tratat știinţific, operă, arie, cântăreţi castraţi


Abstract: The art of the voice was based on scholarly treatises that has guided. At the eighteenth century were founded lyrical singing voice and all these techniques were included for the first time in a scientific treatise (1723) which was written by composer and castrated singer Pier Francesco Tosi. The first beneficiaries of vocal lyric art, science set, was the famous castrated singers. The exemplifying of the art of singing lyrical voice I will describe with the approved documentation relating to the voices of castrated singers phenomenon

Keywords: the art, scientific treated, opera, aria, castrated singers

 

DOWNLOAD PDF