CONCEPTUL DE SIMETRIE PREZENT ÎN ELEMENTELE LIMBAJULUI MUZICAL

Autor/autori: Conf. univ. dr. Daniela COJOCARU

Rezumat: În muzică, simetria este un element esenţial al construcţiei discursului sonor. Prezentă la toate nivelele – de la celula melodico-ritmică până la arhitectura întregii lucrări muzicale, simetria a fost semnalată de cei mai mari gânditori (muzicieni, matematicieni, filozofi) incă din antichitate și poate fi regăsită sub diferite forme în toate creaţiile muzicale

Cuvinte cheie: muzică, simetrie, proporţie, structură


Abstract: In music, symmetry is an essential element of the construction of the sound discourse. Occurring at all levels, from the melodic-rhythmic cell up to the architecture of the whole musical piece, symmetry has been highlighted by the greatest thinkers (musicians, mathematicians, philosophers) since ancient times and it can be found in various forms in all musical compositions

Keywords: music, symmetry, proportion, structure

 

DOWNLOAD PDF