TEORIA MATEMATICĂ A MULŢIMILOR GENERATOARE DE SCĂRI MUZICALE – MODURI DE INTERSECŢIE

Autor/autori: Conf. univ. dr. Mariana FRĂŢILĂ

Rezumat: În căutările compozitorilor de a găsi noi mijloace originale pentru a traduce în limbaj muzical idei și sentimente, sistemele de intonaţie deduse din raporturi matematice au preocupat muzicienii secolului XX. Astfel, pentru a se putea face operaţiuni prin teoria mulţimilor, scările muzicale reprezintă moduri, iar structurile modale sunt concretizate prin chiar discursul melodic și armonic

Cuvinte cheie: muzică, matematică, mulţimi, structuri de intersecţie


Abstract: In searches composers to find new means to translate original language in musical ideas and feelings, the systems for intonation deducted from mathematical ratios were concerned about XX-century musicians . Thus, in order to be able to do operations through crowds theory, scales represents music modes, structures are even modal melody and harmony

Keywords: music, mathematics, mobs, structures of intersection

 

DOWNLOAD PDF