DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Autor/autori: Şerban RAICU, Dorinela COSTESCU

Rezumat: Cele trei componente ale dezvoltării durabile (socială, economică, ambientală) au impus acțiunilor de amenajare a teritoriului exigențe tot mai severe. Prin raportare la acestea, lucrarea relevă caracterul pluridisciplinar al analizei sistemului teritorial și al fundamentării tehnice, financiare și economice a deciziilor de amenajare. În ansamblul disciplinelor care contribuie la activități de analiză, concepție și dezvoltare a sistemului teritorial (demografie pentru studiul populației, sociologie pentru modul de viață, economie și drept pentru structurile organizaționale și procesele de gestiune, geografie pentru formele spațiale, ecologie pentru mediul natural) științelor inginerești le revine un rol aparte. Dincolo de implicarea în realizarea structurilor tehnice, ele sunt responsabile de elaborarea sintezelor integratoare pentru acțiunile de amenajare a teritoriului. Pentru îndeplinirea acestor funcțiuni, inginerul trebuie să-și apropie metode și tehnici specifice. Evidențiindu-le, lucrarea subliniază necesitatea sensibilizării celor implicați în formarea inginerilor. În finalul lucrării, prezentăm o listă cu propuneri de teme, orientări și indicatori pentru analiza dezvoltării durabile a unui teritoriu cu intenția de a îndemna la reflecții asupra indicatorilor dezvoltării durabile – EUROSTAT - existenți în România

Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, științe inginerești, educație, indicatori statistici

 

DOWNLOAD PDF