NOI TEHNOLOGII CRIOGENICE APLICATE ÎN ROMÂNIA

Autor/autori: Alexandru ŞERBAN

Rezumat: Criogenia tehnică are ca obiect dezvoltarea și perfecționarea tehnicilor de obținere a temperaturilor foarte scăzute, procese și echipamente. In contrast cu fizica temperaturilor joase, criogenia tehnică se ocupă cu utilizarea fenomenelor care au loc la temperaturi scăzute, chiar și cu cercetarea științifică de bază, mai ales că între cele două obiective nu există o linie de demarcație exactă. Cuvântul criogenie provine din limba greacă și înseamnă ”producerea de frig”, în intervalul de temperatură -150 până la zero absolut. Aerul este un amestec de diferite gaze, dintre care cele mai importante sunt: azotul (N2) 78% din volum, oxigenul (O2) 21% din volum și argonul (Ar) 1% din volum. Cele mai multe unități de separare a aerului produc aceste trei gaze sub formă lichidă. Unele unități produc mai mult oxigen și/sau azot în stare gazoasă pentru a fi livrate prin conducte la consumatori

Cuvinte cheie: criogenie, separarea aerului, tehnologii noi

 

DOWNLOAD PDF